โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ฉีดวัคซีน กฎเกณฑ์บางประการสำหรับการฉีดวัคซีนสัตว์อย่างปลอดภัย

ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนครั้งแรกจะดำเนินการในสัปดาห์ที่แป … Read more

ปอดอักเสบ (Pneumonia)  วิธีการรักษาสุขภาพและการดูแลตัวเองในช่วงเวลาที่โรคระบาด

ปอดอักเสบ

ปอดอักเสบ (Pneumonia)  จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ราย … Read more