โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ไขมันในเลือดสูง ตัวบ่งชี้ที่ผิดปกติ และการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะเฉพาะ

ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง อะโพลิโพโปรตีน บี ซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้ … Read more