โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

โรคหลอดเลือดสมอง มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้อย่างไร

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองได้ … Read more

ไขมันพอกตับ อธิบายเกี่ยวกับไขมันพอกตับและโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายระเบิด

ไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ ป้าอายุ 51 ปี และไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เ … Read more