โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

เลือดข้น อะไรเป็นสาเหตุของเลือดข้น และวิธีการรักษาปัญหานี้

เลือดข้น

เลือดข้น เป็นศัพท์เรียกเลือดที่มีความหนาแน่นและความหนืด … Read more