โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

มะเร็งตับอ่อน สาเหตุและวิธีการรักษามะเร็งตับอ่อน มีดังนี้

มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน อัตราการเสียชีวิตของมะเร็งตับอ่อนนั้นสูงม … Read more