โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ข้ออักเสบ อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบทางคลินิกพิเศษของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ข้ออักเสบ

ข้ออักเสบ การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่แน่นอนในผู … Read more