โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ยา อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยารวมถึงสารประกอบของยานูโรเฟน

ยา

ยา นูโรเฟนคำแนะนำที่จะอธิบายด้านล่าง เป็นหนึ่งในยาที่พบ … Read more

ผู้ป่วย การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความดันโลหิตให้ผู้ป่วย

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย การวัดความดันโลหิตผู้ป่วยนอก ABPM หมายถึงการใช้ … Read more

การเต้นของหัวใจ อธิบายการเต้นของหัวใจปกติและหัวใจเต้นเร็ว

การเต้นของหัวใจ

การเต้นของหัวใจ การศึกษาโดย 510,000 คนในประเทศพบว่าการเ … Read more