โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

พริก ความเผ็ดของพริกมาจากสารที่เรียกว่าแคปเซอิซิน อธิบายได้ ดังนี้

พริก

พริก เดวิด จูเลียส ใช้แคปเซอิซิน สารประกอบฉุนที่สกัดจาก … Read more