โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ร่างกาย อาการหลักของการขาดแคลเซียม การขาดฟอสฟอรัสและการขาดธาตุเหล็ก

ร่างกาย

ร่างกาย แคลเซียมพบได้ในปริมาณมากในอาหารหลายชนิด และรับป … Read more