โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

พายุเฮอริเคน มีเครื่องมือใดของที่ใช้ในการพยากรณ์

พายุเฮอริเคน

พายุเฮอริเคน ได้ขึ้นฝั่งในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกด้วยค … Read more