โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ข้อเข่าเสื่อม อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมยังคงเป็นปัญหาที่ … Read more