โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ทารก การตายปริกำเนิดและปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพปริกำเนิด

ทารก

ทารก การตายปริกำเนิดคาดไว้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 28 สัปดาห … Read more