โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

แปลงผักไร้ดิน ร.ร.วัดไม้เรียง

แปลงผักไร้ดิน  ร.ร.วัดไม้เรียง

ทั้งปลอดสารพิษ และได้เรียนรู้การดูแลพืชไปในตัว แล้ว ยังทำกระบะเพาะ ผักสวนครัว หลากหลายชนิด ปลูกใส่ ขวดพลาสติก ตระกร้า กะละมังเหลือใช้ในบ้าน ทำให้ง่ายต่อการเก้บเกี่ยว แปลงผักไร้ดิน แปลงผักไร้ดิน แปลงผักไร้ดิน แปลงผักไร้ดิน