โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

เนรมิต ของเหลือใช้เป็นผลงานสร้างเพื่อเกิดประโยชน์

เนรมิต ของเหลือใช้เป็นผลงานสร้างค่า…   สวรรค์ไม้เรียง  แดนดินถิ่นพอเพียง…

เนรมิต เนรมิต เนรมิต เนรมิต