โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

เข้ารอบระดับประเทศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

เข้ารอบระดับประเทศ

การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ทีม 5 คน ประถมศึกษาทีมหญิงล้วน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

เข้ารอบระดับประเทศ เข้ารอบระดับประเทศ เข้ารอบระดับประเทศ