โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดไม้เรียง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2500
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2532
building7
ห้องน้ำ
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารสถานที่1
ห้องน้ำ
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารสถานที่2
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
อาคารสถานที่1
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2528
อาคารสถานที่2
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
อาคารสถานที่1
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555