โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ส่งนักเรียน ร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

ส่งนักเรียน  ร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ

1.กิจกรรมร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ระดับประถมศึกษา เข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ชั้นประถมศึกษา เข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
3.กิจกรรมวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สุดยอดของความมุ่งมั่น เพียรพยายามของนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม
  ส่งนักเรียนส่งนักเรียน ส่งนักเรียนส่งนักเรียน