โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

รับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดไม้เรียง ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดไม้เรียง ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น อนุบาล 2 : รับสมัครนักเรียนเกิดปี พ.ศ.2559 ถึง 16 พ.ค.2560

ระดับชั้น  อนุบาล 3  :  รับสมัครนักเรียนเกิดปี พ.ศ.2558

ระดับชั้น ประถมศึกษาปี 1 : รับสมัครนักเรียนเกิดปี  พ.ศ.2557

หรือนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3

รับสมัครนักเรียน