โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ผ้ามัดย้อม พร้อมใจ สายใยไม้เรียง ราคาตัวละ 150 บาทค่ะ

ผ้ามัดย้อม พร้อมใจ สายใยไม้เรียง ราคาตัวละ 150 บาทค่ะ สั่งจอง อุดหนุน ผลิตภัณฑ์ ฝีมือนักเรียนค่ะ

การนำผ้ามาย้อมด้วยสีที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งแปลก หรือพึ่งจะค้นพบนวัตกรรมใหม่แต่อย่างใด แต่ความรู้ภูมิปัญญาดังกล่าวได้ถูกค้นพบผ้ามัดย้อม ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดย้อม