โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ประชุมครูและบุคคลากร ครั้งที่ 8/2564

ประชุมครูและบุคคลากร ครั้งที่ 8/2564

เตรียมความพร้อม การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2564

ประชุมครูและบุคคลากร