โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564 

ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เรียนแบบ  On -Hand (ทำแบบฝึกหันอยู่ที่บ้าน) ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564

มาเรียนที่ โรงเรียนปกติวันที่  วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศ