โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

บุคคลากร

บุคคลากร ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่นใน การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน.

บุคคลากร