โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

บริษัท SCG และคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดไม้เรียง

บริษัท SCG และคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดไม้เรียง ที่ร่วมกันพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ปรับพื้นที่ทำสวนหย่อมหลังอาคาร ตัดหญ้าหน้าโรงเรียน ทาสีม้านั่ง กระถางต้นไม้ ฯลฯ กิจกรรมในวันนี้ ร่วมใจกันทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

บริษัท1บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท