โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา :  หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งไหม้   ตำบลไม้เรียง  อำเภอฉวาง  จังหวัด  นครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์   80260  โทรศัพท์ 089-97266-46

ติดต่อเรา