โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

คัดกรอง ป้องกันโควิด – 19 โรงเรียนวัดไม้เรียง

คัดกรอง หาตัวช่วยให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนและครูเวรประจำวัน  โรงเรียนวัดไม้เรียง   ป้องกันโควิด – 19 โรงเรียนวัดไม้เรียงคัดกรอง คัดกรอง คัดกรอง คัดกรอง