โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

การประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมิน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่  11 พฤศจิกายน 2563
การประเมิน การประเมิน การประเมิน การประเมิน